Revista  A PIACERE


              

                                  

                                  

            

LA REVISTA DEL CONSERVATORI A PIACERE

        Entre les activitats que realitza el Conservatori "Mestre Vert" trobem la redacció i confecció de la Revista del centre A Piacere.

        Amb ella es pretén facilitar la comunicació entre tots els sectors de la Comunitat Educativa, al mateix temps que oferir una ferramenta útil i flexible, que servisca per a plasmar tots aquells escrits de col·laboració, d'interés general, que se susciten.

        Per tant, constituïx un magnífic vehicle d'intercanvi d'idees, projectes i interessos, entre tots els que componen la vida diària del centre, al mateix temps que una excusa per a conéixer-nos millor, entendre cada vegada més, qui som, què volem com a centre, què ens motiva i preocupa.

        Està oberta a qualsevol persona relacionada amb el Conservatori, que vullga col·laborar amb els seus articles, encara que pensem que el primer destinatari ha de ser el propi alumne. Amb este fi s'està promovent, ja des de les últimes edicions, una participació més activa de l'alumnat en la revista, creant-se a més un concurs de dibuix , destinat a ells, per a les portades de la mateixa.

        Amb periodicitat d'una revista per curs escolar, normalment en el tercer trimestre lectiu, es repartix un exemplar a cada alumne del centre, als professors, pares i personal d'administració i gestió del Conservatori.

        La revista posseïx una adreça de correu electrònic, per a possibles col·laboracions: revistaapiacere@gmail.com