Departament de Vent Metall i Percussió


    Professor de Percussió i Cap de Departament

            EN Joan Pons Carrascosa

    Professors de Trompeta

            EN Salvador Albert Palop

            EN José Vicente Faus Vidal 

            EN Fernando Torner Feltrer

    Professora de Trompa

            N'Encarna Grau Ripoll

    Professor de Trombó

            EN Vicente Oscá Añó

    Professor de Tuba i bombardí

            EN Joaquin Cardona Carbonell

    Professors de Percussió

            EN Miguel Mateu Albero