Departament de Vent Fusta


    Professora de Saxòfon i Cap de Departament

           NA Mª Amparo Madrid Manzaneque

    Professors de Flauta

           N'Ignacio Barrachina Doménech

           EN Joaquin Ortega Soria          

           NA Fátima Tamarit Fernández

    Professors d'Oboé

           N'Aurelio Olivares Ramos

           EN Raúl Gadea Sanchís

    Professors de Clarinet

           EN Salvador Navarro Valero

           EN Victor Estarelles Camarasa

           EN Juan Lacalle Lloret

           N'Arturo Llácer Blasco

           EN Diego Navarro Aguilera

    Professor de Fagot

           EN Rafael Grau Almiñana

    Professor de Saxòfon

            EN José Vicente Llopis Espert