Currículum ensenyances professionals


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRÍCULUM D’ASSIGNATURES DE LES ENSENYANCES PROFESSIONALS

ENSENYANCES PROFESSIONALS 6 CURSOS

 

 

TOTS ELS INSTRUMENTS EXCEPTE PIANO, CANT I GUITARA

PIANO

GUITARRA

CANT

ENSENYANCES PROFESSIONALS 6 CURSOS

1r CURS

 

1r LLENGUATGE MUSICAL

1r INSTRUMENT

1r ORQUESTRA

 

 

1r LLENGUATGE MUSICAL

1r INSTRUMENT

1r CONJUNT

 

 

1r LLENGUATGE MUSICAL

1r INSTRUMENT

1r CONJUNT

 

 

1r LLENGUATGE MUSICAL

1r INSTRUMENT

1r CONJUNT

1r LLENGUA ITALIANA

 

2n CURS

 

2n LLENGUATGE MUSICAL

2n INSTRUMENT

2n ORQUESTRA

1r PIANO COMPLEMENTARI

 

2n LLENGUATGE MUSICAL

2n INSTRUMENT

2n CONJUNT

 

 

2n LLENGUATGE MUSICAL

2n INSTRUMENT

2n CONJUNT

1r PIANO COMPLEMENTARI

 

2n LLENGUATGE MUSICAL

2n INSTRUMENT

2n CONJUNT

2n LLENGUA ITALIANA

1r PIANO COMPLEMENTARI

 

3r CURS

 

3r INSTRUMENT

3r ORQUESTRA

2n PIANO COMPLEMENTARI

1r HARMONIA

1r MÚSICA DE CAMBRA

 

3r INSTRUMENT

1r HARMONIA

1r MÚSICA DE CAMBRA

1r COR

 

3r INSTRUMENT

2n PIANO COMPLEMENTARI

1r HARMONIA

1r MÚSICA DE CAMBRA

1r COR

 

3r INSTRUMENT

2n PIANO COMPLEMENTARI

1r HARMONIA

1r MÚSICA DE CAMBRA

1r LLENGUA ALEMANYA

1r COR

 

4t CURS

 

4t INSTRUMENT

4t ORQUESTRA

3r PIANO COMPLEMENTARI

2n HARMONIA

2n MÚSICA DE CAMBRA

 

4t INSTRUMENT

2n HARMONIA

2n MÚSICA DE CAMBRA

2n COR

 

4t INSTRUMENT

3r PIANO COMPLEMENTARI

2n HARMONIA

2n MÚSICA DE CAMBRA

2n COR

 

4t INSTRUMENT

3r PIANO COMPLEMENTARI

2n HARMONIA

2n MÚSICA DE CAMBRA

2n LLENGUA ALEMANYA

1r COR

 

5é CURS

 

5é INSTRUMENT

5é ORQUESTRA

3r MÚSICA DE CAMBRA

1r ANALISI

1r HISTÒRIA DE LA MÚSICA

1r ASSIGNATURA OPTATIVA (*)

 

5é INSTRUMENT

3r MÚSICA DE CAMBRA

1r ACOMPANYAMENT

1r ANALISI

1r HISTÒRIA DE LA MÚSICA

1r ASSIGNATURA OPTATIVA (*)

 

5é INSTRUMENT

3r MÚSICA DE CAMBRA

1r ACOMPANYAMENT

1r ANALISI

1r HISTÒRIA DE LA MÚSICA

1r ASSIGNATURA OPTATIVA (*)

 

5é INSTRUMENT

3r MÚSICA DE CAMBRA

1r ANALISI

1r HISTÒRIA DE LA MÚSICA

1r LLENGUA FRANCESA

1r ASSIGNATURA OPTATIVA (*)

 

6é CURS

 

6é INSTRUMENT

6é ORQUESTRA

4t MÚSICA DE CAMBRA

2n ANALISI

2n HISTÒRIA DE LA MÚSICA

1r ASSIGNATURA OPTATIVA (*)

 

 

6é INSTRUMENT

4t MÚSICA DE CAMBRA

2n ACOMPANYAMENT

2n ANALISI

2n HISTÒRIA DE LA MÚSICA

1r ASSIGNATURA OPTATIVA (*)

 

6é INSTRUMENT

4t MÚSICA DE CAMBRA

2n ACOMPANYAMENT

2n ANALISI

2n HISTÒRIA DE LA MÚSICA

1r ASSIGNATURA OPTATIVA (*)

 

6é INSTRUMENT

4t MÚSICA DE CAMBRA

2n ANALISI

2n HISTÒRIA DE LA MÚSICA

2n LLENGUA FRANCESA

1r ASSIGNATURA OPTATIVA (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) ASSIGNATURES OPTATIVES PER 5é i 6é:   

        - CREATIVITAT I MÚSICA

 

        - CULTURA AUDIOVISUAL

 

        - COMPLEMENT CORAL

 

        - COMPLEMENT PIANISTIC

 

        - ESTÉTICA DE LA MÚSICA

 

        - FONAMENTS DE INFORMÀTICA

 

        - FONAMENTS DE COMPOSICIÓ

(En 5é i 6é  no es podrà elegir la mateixa assignatura optativa).


CONSIDERACIONS GENERALS

PROMOCIÓ. Ensenyances professionals. Amb dos assignatures no superades es promociona al curs següent, matriculant-se de tot el curs complet més les assignatures pendents. Amb tres o més assignatures no superades es repetirà el curs, matriculant-se de totes les assignatures que conformen tal curs, inclús de les aprovades en el curs anterior.

Un alumne podrà promocionar al curs/os següent/s, sempre que els professors de les diferents assignatures donen la conformitat.

PERMANÈNCIA. El límit de permanència en les ensenyances professionals de música serà de 8 anys. L'alumne no podrà perdurar més de dos anys en el mateix curs, excepte en el 6é curs, fins a completar el límit de permanència.

RENÚNCIA DE MATRÍCULA: Es renunciarà a tot el curs complet (és a dir a totes les assignatures).

PROVES D'ACCÉS. Tots els alumnes que desitgen iniciar els estudis de qualsevol curs d'ensenyances professionals, hauran de superar una prova d'accés al curs que es desitge optar (prova en la que s'ha de demostrar els coneixements adquirits).