Currículum ensenyances elementals


 

 

CURRÍCULUM D’ASSIGNATURES DE LES ENSENYANCES ELEMENTALS

 

 

TOTES LES ESPECIALITATS INSTRUMENTALS

 

 

1r CURS

 

1r INSTRUMENT

 

1r LLENGUATGE MUSICAL

 

1r COR

 

 

 

2n CURS

 

 

 2n  INSTRUMENT

 

 

 2n LLENGUATGE MUSICAL

 

 2n COR

 

 

3r CURS

 

 

 3r  INSTRUMENT

 

 

 3r LLENGUATGE MUSICAL

 

 3r COR

 

1r CONJUNT

 

4t CURS

 

 

 4t  INSTRUMENT

 

 

 4t LLENGUATGE MUSICAL

 

 4t COR

 

2n CONJUNT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horari setmanal en les ensenyances elementals

 

 

 

 

ESPECIALITATS I MATÈRIES

CURSOS

 

1r

2n

3r

4t

CONJUNT

-----

-----

1

1

COR

1

1

1

1

LLENGUATGE MUSICAL

2

2

2

2

INSTRUMENTS DE CORDA

1

1

1

1

INSTRUMENTS DE VENT-FUSTA

1

1

1

1

INSTRUMENTS DE VENT-METALL

1

1

1

1

PERCUSSIÓ(*)

*2

*2

*2

*2

PIANO

1

1

1

1

TOTAL D'HORES SETMANALS

4

4

5

5

 

 

 

 

 

 

 

* Excepte en Percussió, assignatura per a la qual les classes seran sempre col·lectives. Es constituïxen grups d'alumnes en funció de les possibilitats organitzatives del centre. El temps lectiu assignat per a cada un d'estos grups, serà de dos hores setmanals, i la relació professor /alumne no ha de superar la proporció 1/5.

 

 


 

CONSIDERACIONS GENERALS

PROMOCIÓ. En les ensenyances elementals, amb una assignatura no superada es promociona al curs següent, matriculant-se de tot el curs complet més l'assignatura pendent. Amb dos o més assignatures no superades es repetirà el curs, matriculant-se en totes les assignatures que conformen tal curs, inclús de les aprovades en el curs anterior.

Un alumne podrà promocionar al curs/os següent/s, sempre que els professors de les diferents assignatures donen la conformitat.

PERMANÈNCIA. El límit de permanència en les ensenyances elementals serà de 5 anys. L'alumne no podrà perdurar més de dos anys en el mateix curs.

RENÚNCIA DE MATRÍCULA: Es renunciarà a tot el curs complet (és a dir a totes les assignatures).

PROVES D'ACCÉS. Tots els alumnes que desitgen iniciar els estudis de qualsevol curs d'ensenyances elementals, hauran de superar una prova d'accés al curs que es desitge optar (prova en la que s'ha de demostrar els coneixements adquirits), a excepció de la Prova d'accés a primer curs de les ensenyances elementals, en la qual es valoraran les aptituts que posseïxen els alumnes per a l'estudi de la música (i no els coneixements adquirits).